ورود
توجه
- افرادی که کد دانش پژوهی آنها با 96 شروع می شود، نام کاربری آنها کد دانش پژوه و کلمه عبور انها،کلمه عبوری است که در مرحله ثبت آزمون انتخاب کرده اند
- افرادی که کد دانش پژوهی انها با 321 شروع می شود، نام کاربری و کلمه عبور آنها همان کد دانش پژوهی می باشد
- لطفا پیش از ورود به مراحل آزمون اطلاعات شخصی خود را تکمیل و یا اصلاح نمایید
- برای شرکت در آزمون نیاز است ابتدا فایل ارائه آنها با موضوعات مختلف سواد فضای مجازی بارگزاری شود